2013/10/25

sleeping Lilka

Horses fall asleep and trees die standing. Angels sleep flying. 
Women often fly, while falling asleep. 
That is, why some people call them demons or angels.
Sleeping Lilka is an art doll by babette versus
Flying asleep, just like a woman.
Konie zasypiają, a drzewa umierają stojąc. Anioły śpią latając. Kobiety często  latają, zasypiając. Dlatego, niektórzy widzą w nich demony, albo anioły. Króliki to robią, nawet kimając. A jak robi zając?
Senna Lilka, lalka artystyczna autorstwa babette versus. Śpi, jak prawdziwa kobieta. Śni, jak mała dziewczynka.
2013/10/21

kisses to Isaac and William

i am an apple ready to fall
will i die before i touch the ground 
or will i live rolling in the grass
Well, let' me see... 
i suppose,  i will pick you up, give you an appetizing name and eat you!
You, silly fruit from the wisdom tree!
Beautiful fall pix by www.pozytywnefoto.pl
See more here.
Verse, necklaces, jacket & skirts by the apple pie maker. Boots, dress and the hat are vintage.
Several fruits were seriously harmed during the shooting. 
By the animals. And the gravity.
jestem jabłkiem, co zaraz spadnie
czy umrę, zanim dotknę ziemi
czy żyć będę tocząc się w trawie
Tak mi się coś wydaje, że cię capnę i nadam imię... Szarlotka! Ty, głuptasie z drzewa mądrości.
Piękne jesienne zdjęcia są autorstwa www.pozytywnefoto.pl. Więcej pięknych zdjęć  w nowym numerze Spring Plate Magazyn. Wierszyk, naszyjniki, żakiet i spódnice stworzyła dziewczynka z szarlotkami. Botki, kiecka,  i kapelusz są vintage.
Do bestialskich aktów przemocy wobec owoców w trakcie sesji foto, przyczyniły się przede wszystkim zwierzęta. I grawitacja.